Mere

Beregning af population inden for en polygon fra et rasterlag

Beregning af population inden for en polygon fra et rasterlag


Jeg prøver at beregne befolkningen inden for et sæt polygoner (der repræsenterer distrikter). Jeg har en rasterfil med befolkningsdata. Kan jeg tildele populationsdataene til polygonerne og derefter summere populationen?


Prøv Zonal Statistik eller Zonal Statistik som tabel. Som mulighed skal du bruge middelværdi (eller hvad du vil).


Se videoen: Kernereaktion, og beregning af kernereaktionens Q-værdi